GARDEN

vietnamese

Restaurant

 

SOFT DRINKS

SODA, SOY-BEAN                                                     $1.50

**Nước ngọt, sữa đậu nành

AZIRONA TEA, MISTIC                                          $2.50

** Nước trà trong chay, nước Mistic

COCONUT JUICE                                                       $3.50

** Nước dừa


HOMEMADE DRINKS

LEMONADE                                                                  $2.75

** Nước chanh

ICE TEA                                                                           $0.50

** Nước trà đá.

HOT TEA                                                                         $0.50

** Nước trà nóng


VIETNAMESE COFFEE                                            $4.25

HOT/ICE BLACK COFFEE

** Cafe đen nóng/đá

HOT COFFEE WITH CONDENSED MILK

** Cafe sữa nóng

ICE COFFEE WITH CONDENSED MILK.

** Cafe sữa đá 

BEVERAGE